ČESKY DEUTSCH ENGLISH РУССКИЙ
Basket

0 položek za 0 Kč

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Registrace
Zapomenuté heslo

ŠÁLY A ŠÁTKY

BIŽUTERIE

BIŽUTERNÍ KOMPONENTY

Novinky

26.07.2017

Vážení zákazníci, 19.-  21. srpna 2017 se zúčastníme Mezinárodního veletrhu  módy STYL a KABO  v Brně. Srdečně Vás zveme navštívit mezi ostatní i náš stánek č.  417 pavilon P, kde najdete poslední kolekci bižuterie a doplňků.

19.01.2017

Vážení zákazníci, od 18.02. do 20.02. se zúčastníme Mezinárodního veletrhu módy STYL a KABO. Srdečně Vás zveme navštívit mezi ostatní i náš stánek č. 418 v pavilonu P., kde najdete poslední kolekci bižuterie a doplňků.

21.08.2016

27. do 29. srpna se zúčastníme Mezinárodního veletrhu módy STYL a KABO. Srdečně Vás zveme navštívit mezi ostatní i náš stánek č. 417 v pavilonu P.

Novinky e-mailem

Send

Tel:  + 420 224 241 505
Mob: + 420 777 912 439

Obchodní podmínky

Nákupní řád


Vítejte v elektronickém obchodě foxtrotbizu.com.

Nákupní řád foxtrotbizu.com Vám poskytne ucelené informace související s objednávkou v našem internetovém obchodě.

Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním a nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím.

 1. Úvodní ustanovení  1. Provozovatelem internetového obchodu foxtrtbizu.com (dále jen prodávající) je:

   Společnost FOXTROT 2000 s.r.o.

   IČO: 25764373
   DIČ: CZ25764373
   Sídlo: Praha 8, Dolní Chabry, Kadaňská 839/22, PSČ 18400
   Den zápisu: 19.05.1999
   Spisová značka: C 68129 vedená u rejstříkového soudu v Praze

   Mob: +420 777 912 439
   Tel: +420 224 241 505
   Email: info@foxtrotbizu.com

  2. Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
  3. Další ustanovení v nákupním řádu blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 2. Uzavření smlouvy  1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
  2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  3. Prodávající dodá kupujícímu zboží v případě, že se jedná o Českou Republiku, balíkem České pošty na dobírku. V případě dodání objednávky mimo území České Republiky prodávající zasílá zboží na základě zaplacené faktury, která je zákazníkovi zaslána zároveň s potvrzením objednávky.
  4. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu www.foxtrotbizu.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení obchodního případu.
  5. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od jeho doručení. Zboží nesmí jevit známky užívání.
  6. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 3. Dodací podmínky  1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
  2. Za dodání zboží se považuje odeslání zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.
  3. Prodávající obvykle dodá zboží do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v bodě III. Odst.4
  4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.
  6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  7. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty jako cenný balík, balík do ruky nebo balík na poštu na adresu uvedenou v objednávce.
  8. Při osobním odběru v Praze v kamenné prodejně zboží je připraveno k vyzvednutí na adrese Hrabední 3, Praha 1. V případě osobního odběru budete informováni e-mailem nebo telefonicky ihned jakmile bude objednávka nachystána k odběru. Pokud se dostavíte dříve než Vás kontaktujeme, může se stát, že objednávka ještě nebude nachystána! Zboží na osobní odběr bude rezervováno po dobu 30 dnů.
  9. Poštovné pro Českou Republiku: cenny balik je 117,- Kč včetně DPH, obchodní balik je 141,-Kč včetně DPH. V případě objednání zboží v hmotnosti nad 3 kg je poštovné účtováno podle tarifu České pošty.

 4. Platební podmínky  1. Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. faktury, před dodáním zboží.
  2. K cenám výrobků na stránkách internetového obchodu není připočítáno poštovné a balné.
  3. Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu s DPH.
  4. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad na vyžádání.
  5. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem).

 5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)   Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato.

 6. Ochrana osobních údajů  1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
  2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  3. Veškeré nakládání s osobními údaji na foxtrotbizu.com se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
  4. Společnost FOXTROT 2000, s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.
  5. Společnost FOXTROT 2000, s.r.o. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.

 7. Použití informací  1. Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, výhradně pro potřeby komunikace v obchodním styku.
  2. Společnost FOXTROT 2000, s.r.o. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé obchodní procesy využívají automaticky při komunikaci s uživatelem emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách.

 8. Závěrečná ustanovení  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


  Reklamační řád  1. Záruční podmínky   1. Společnost FOXTROT 2000, s.r.o. Kadaňská 839/22 184 00 Praha 8 IČ: 25764373,
    tel: +420 224 241 505
    fax: +420 222 327 726
    Mob: +420 777 912 439
    Email: info@foxtrotbizu.com
    (dále jen prodávající) poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.
   2. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené:

    1. Mechanickým poškozením nebo opotřebením
    2. Živelnými pohromami

   3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně bez zbytečného odkladu, nejlépe do 5 dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu.
   4. Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury, dodacího listu, dokladu o zaplacení).
   5. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, pokud se nedohodnout jinak.
   6. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

  2. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží   1. Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000 Sb
   2. Zákazník má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
   3. Vracené zboží musí být nepoškozené a nesmí vykazovat známky používání. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavateli vzniká nárok na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
   4. Omezení práva na odstoupení od smlouvy platí v případě, kdy prodávající zboží sám registruje přímo pro konkrétního zákazníka a nemůže ho prodat nikomu dalšímu.
   5. Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a dohodne s ním způsob vrácení peněz.
   6. Pokud již došlo kupujícím k uhrazení částky a vznikl mu nárok na odstoupení od smlouvy, prodávající zašle na adresu kupujícího dobropis, který kupující potvrdí a zašle zpět prodávajícímu. Na základě přijetí dobropisu od zákazníka, prodávající provede vrácení peněz.
   7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
   8. Pro řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

  3. Upozornění pro naše zákazníky    Bižuterie - jsou šperky určené ke zkrášlení při denním nošení, ale také k mimořádným příležitostem.

    Všeobecně doporučujeme před spánkem tyto šperky odkládat.
    Neměly by též přijít do kontaktu s vodou, která je může poškodit nebo zkrátit jejich životnost.